Mây tre đan

Mây tre đan

Sản phẩm mây tre đan là một trong những sản phẩm thủ công truyền thống mang tính nghệ thuật cao và có giá trị văn hóa đặc biệt. Mây tre đan được tạo ra từ sợi mây tre tự nhiên, là kết quả của sự khéo léo và tài năng của các nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Đèn lồng
hình đồng hồ cát thả trần

Đèn mây tre đan
trang trí bàn

Đèn đứng đơn giản
nhưng vô cùng sang trọng