TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, DHM phấn đấu trở thành Công ty xuất nhập khẩu bên vững, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới.

Sứ mệnh:

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với các nhà cung cấp và đối tác để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy.

Giá trị cốt lõi

* Chất lượng: Cam kết cung cấp nông sản chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định chất lượng quốc tế.

* Bền vững: Đặt mục tiêu phát triển bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo sự công bằng và trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh.

* Tính chuyên nghiệp: Hoạt động với sự chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng và đối tác.

* Tận tâm: Đặt khách hàng và đối tác lên hàng đầu, tạo mối quan hệ đáng tin cậy và lâu dài thông qua sự tận hưởng và tương tác tích cực.

* Đổi mới: Khám phá và áp dụng công nghệ và phương pháp